Thứ Bảy, 9 tháng 10, 2010

Bài 36 : Làm thế nào để phân biệt Chánh Đạo và Tà Đạo.

Con kính chào Thầy.

Bài 35 : Phản hồi bài 23 : Ấn Chứng Của Người Tập Khí Công.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính lễ Tổ Thầy.

Kính gửi Thầy Đỗ Đức Ngọc và Sư cô Triệu Ân

Bài 34 : Mật Tông Tịnh Độ song tu, vừa giải nghiệp bệnh vừa tu giải thoát

Hồi chiều hôm nay tại Toronto. Thầy đã kêu gọi một số anh chị em làm chứng nghiệm, đã được ấn chứng ân điển của chư Phật...

Bài 33: Trả lời chung cho các học viên và bệnh nhân đã được ấn chứng

Chúng ta hãy tiếp tục cầu xin ơn trên chữa bệnh và dạy đạo vào mỗi tối, hằng ngày trì niệm Ngũ Bộ Chú

Bài 32 : Cầu xin ơn trên chữa khỏi bệnh đau đớn thể xác do di căn của bệnh ung thư

Kính thưa thầy Đỗ Đức Ngọc.

Trước tiên xin thầy nhận ở con và gia đình lòng biết ơn và vô cùng cảm kích, vì thầy đã dành thời gian chỉ dạy cho con những điều cần thiết để chữa căn bệnh ung thư đã 8 năm của con.

Bài 31 : Được ơn trên chữa đau nhói tim trong giấc mơ mà khỏi bệnh

Trong bài viết 7 thể tâm linh trong con người có liên quan đến bệnh tật, tôi có kể về bệnh ở thể xác, bệnh ở thể vía, ở thể hồn…

Bài 30: Cầu xin được linh ứng

Trích trong vutruhuyenbi.com

Con xin đảnh lễ Tổ, Thầy

Ngọc Huệ xin chào các sư huynh, sư tỉ, đệ!

Thứ Ba, 5 tháng 10, 2010

Bài 29 : Ai tin Phương Pháp Giải Nghiệp Bệnh thì được ơn trên cảm ứng

Kính chào Thầy Ngọc,

Đã vào đọc links của Vũ trụ huyền bí như Thầy chỉ dẫn & đọc được sơ qua Mật-Tông Phật-Giáo Tinh-Hoa Yếu-Lược trên web.

Bài 28 : Cầu ơn trên giải nghiệp bệnh của Thúy Huỳnh

Kinh Thầy,

Kể từ Chủ Nhật, bất cứ lúc nào con niềm Nam Mô Đại Nhựt Như Lai. . . là chân của con rung chuyển,