Thứ Hai, 30 tháng 5, 2011

Bài 64 : Niệm Phật A-Di-Đà đã cứu được một bà cụ trên 80 tuổi.

Thầy kinh,

Con rất cảm ơn Thầy đã gởi cho chúng con những bài học qui này. Thưa Thầy, vừa rồi con nhận được phone ở VN câu đầu tiên là:

“Loan ơi Cô nhớ con quá, cảm ơn con đã cứu sống cô. Bây giờ cô đi được nữa rồi nè. . .”

Bài 63 : Ơn trên dạy bấm huyệt tự chữa bệnh, cần ghi chép và đo áp huyết theo dõi kết qủa.

Con được thầy Triệu Ân điểm đạo vào ngày 27-12-2010. Ấn chứng là hai bàn tay vỗ nhẹ vào nhau. Hai tháng tiếp theo con thực hành NBC hàng ngày và đủ 10 nghìn biến, nhưng không ngồi thiền, chắp tay thả lỏng nên không được ấn chứng gì thêm. Đầu tháng 4-2011, con thường xuyên trì NBC vào mỗi tối, trong khỏang 2 tuần đầu là ấn chứng vỗ hai bàn tay vào nhau, khi mạnh, khi nhẹ, lúc ngưng nghỉ. Tiếp sau đó chừng một tuần là

Bài 62: Cầu ơn trên xin được học nghề y để cứu người vô vụ lợi.


Con còn một việc nữa kính nhờ Thầy ạ:

Bài 61 : Được ơn trên dạy chữa bệnh giúp người.

Thầy kính !

Con tên K.Thoa , 41 tuổi , con đang cư ngụ tại Đức. Cách đây 2 tuần con có xem chị bạn trên youtube trị bịnh. không lấy tiền, không biết sao trong lòng con có gì thúc đẩy, con cũng ao ước muốn trị bịnh cho những người thân gia đình và những người xung quanh con. Và riêng con, lại rất rất thích về tâm linh, nên con thường vào trang web tìm tòi học hỏi để kiến thức mình hiểu rộng thêm.