Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2010

Bài 18 : Hai chị em tự cầu xin ơn trên, đã được chữa bệnh thật là kỳ diệu

Kính chào Thầy Ngọc

Đã lâu không có vào website của Thầy.. Vẫn mong có nhân duyên may mắn đến Canada ( từ Âu châu sang Mỹ châu cũng xa xôi !) được Thầy chữa bệnh và học trực tiếp môn KCYĐ.

Mấy ngày trước có vào website Thầy và đọc đuợc phần giài nghiệp bệnh. Xem video thầy hướng dẫn , nghe học viên kể kinh nghiệm ( video 12/9/2010) , 2 chị em P. My đã thử làm theo .

Thứ Tư, 15 tháng 9, 2010

Buổi hướng dẫn cầu ơn trên giải nghiệp bệnh : cảm tưởng của học viên và bệnh nhân 12Sep10

Gẫy xương hông không cử động, cầu ơn trên đã tập đi được một mình

Ơn trên khai mở luân xa vía và luân xa trí cho học viên Trịnh Tư bằng một bài khí công đặc biệt.

Bài 17: Buổi hướng dẫn cầu ơn trên giải nghiệp bệnh : Cảm tưởng của học viên và bệnh nhân 12Sep10

Video: http://video.yahoo.com/playlist/102548757

1-Học viên Nguyễn Thanh Loan đang phát biểu cảm tưởng :

Trong phần phát biểu cảm tưởng, Cô Loan có giới thiệu quyển :
Thượng Đế Giảng Chơn Lý

Bài 16 : Tin hay không tin, khi mắt thấy tai nghe sự thật ?

Những học viên và bệnh nhân đã được hướng dẫn cách tự cầu nguyện xin ơn trên chữa bệnh mỗi ngày tại nhà trong buổi học trước, hôm nay (ngày 12/9/2010) họ đã trình bầy trước lớp những cảm nghĩ và kết qủa được ơn trên chữa khỏi bệnh cũng như được học thêm đạo học, được khai mở luân xa vía và luân xa trí bằng những bài khí công đặc biệt. Chúng ta hãy theo dõi hình ảnh và lắng nghe sự thật từ những học viên và bệnh nhân này.