Thứ Tư, 21 tháng 9, 2011

Bài 78 : Thân Bệnh do Nghiệp Bệnh, bị báo oán trả thù trở thành bệnh nan y như ung thư.

Về Thân Bệnh do 3 yếu tố Tinh-Khí-Thần làm bệnh như ăn uống sai lầm làm thiếu khí huyết, lười tập vận động thể dục thể thao cơ thể thiếu oxy để duy trì sự sống cho tế bào, và tinh thần bất ổn, ích kỷ, thành kiến, cố chấp làm cho sự tuần hoàn khí huyết bất bình thường.

Bài 77 : TUỆ NGỮ CỦA ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA THỨ 14

WORDS OF WISDOM FROM THE FOURTEENTH DALAI LAMA
Nguồn: Internet

Việt dịch: Trần Đinh Hoành & Trần Lê Túy-Phượng

Bài 76 : Phỏng vấn người cõi âm

Bài viết của Thanh Đạm

Thông qua cuộc trò chuyện này chúng ta sẽ thấy những điều đức Phật đã nói trong các Kinh sách là chính xác. Lòng từ bi của Ngài thông qua các giáo lý không chỉ cứu vớt nỗi khổ của con người mà của tất cả các chúng sinh trong các cõi giới.