Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2011

Bài 60 : Đang thực hành chữa bệnh giúp người theo pp. KCYĐ, được ơn trên chữa bệnh và giúp tăng thêm thần lực.

Kính thầy Ngọc,
Đã học nghê`của thầy trên mạng hơn hai năm nay mà chưa ra mắt thầy mong thầy thứ lổi. Xin thầy nhận được làm học trò thầy là mừng rồi. Cũng như thầy nóì chúng ta có duyên thầy trò thì chúng ta đến với nhau.

Bài 59 : Vô thường


Hôm qua chút xíu nữa là tôi về với Phật A Di Đà rồi. Máy bay từ Toronto về Montreal vừa cất cánh đến nửa phi đạo, cao khoảng 50m, một động cơ bị tắt, máy bay buông ga cho máy bay chạy bằng trớn, đáp lại xuống phi đạo, nhưng phi đạo còn ngắn quá, nên phải thắng gấp cho máy bay khỏi lọt ra ngoài đường băng, máy bay xô mọi người chúi nhủi về phía trước giống như đi xe buýt bỗng nhiên bị thắng gấp, máy bay không bị gẫy bánh, không phát hỏa. Mọi hành khách phải chờ đổi máy bay khác có thể 10 giờ tối mới có chuyến bay, hay phải chờ đến đêm.